دنیای امروز شاهد رشد قابل توجه کاربرد سامانه‌های هوشمند و رویکردهای محاسباتی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی است. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، هنوز شاهد گسست و ابهاماتی در جایگاه و آینده محصولات فناوری نوین در علوم انسانی می‌باشیم. دانشگاه علامه طباطبائی (ره) به عنوان یکی از دانشگاه های سطح اول کشور و شاخص در حوزه علوم انسانی، با برگزاری اولین همایش هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی در صدد ایجاد محور تماس و تعامل علمی برای علاقمندان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی با متخصصان و پژوهشگران هوش مصنوعی و محاسبات نرم است. این همایش فرصتی است تا اساتید، پژوهشگران و دانشجویان که پژوهش نظری یا کاربردی در زمینه هوش مصنوعی و علوم انسانی دارند، با مشارکت ارزشمند خود امکان ترقی در این موضوع مهم را فراهم نمایند.