دریافت نماد ISC
1398-03-28
دریافت نماد ISC

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند تمامی مقالات پذیرفته شده در اولین همایش ملی هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، نمایه می شوند.